Aleksander Gjonaj Autor i artikujve

autor:
Aleksander Gjonaj
Publikuar nga:
1 Artikuj

Artikujt e autorit

  • Sot do të shqyrtojmë faktorët predispozues, klinikën e venave me variçe të ekstremiteteve të poshtme, ezofagun, legenin e vogël, kordonin spermatik. Si dhe masat parandaluese, terapia sistemike dhe lokale.
    12 Prill 2021